15. 10. 2019  13:07 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podrobné štúdium fyzikálno-metalurgickej podstaty javov, ktoré prebiehajú vo vybranej chróm-vanádovej ledeburitickej nástrojovej oceli počas kryogénneho spracovania pri použití rôznych teplotnečasových režimov tohto spracovania. V rámci projektu bude stanovený vplyv dôležitých premenných procesu, ako sú výška teploty austenitizácie, režimy popúšťania, teploty a doby výdrže na teplote kryogénneho spracovania na mikroštruktúru, tvrdosť, pevnosť v trojbodovom ohybe, lomovú húževnatosť a odolnosť proti opotrebeniu. Toto by malo viesť k možnosti lepšieho využitia potenciálu kryogénneho spracovania v prípadoch nástrojových ocelí. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych technik, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu – potvrdiť resp. vyvrátiť vedeckú hypotézu o možnom súčasnom zvýšení „protichodných“ materiálových vlastností ako tvrdosti a odolnosti proti opotrebeniu na jednej strane a húževnatosti na strane druhej vybranej Cr-V ledeburitickej ocele s využitím kryogénneho spracovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:APVV-16-0085
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2016
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:12

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ