20. 10. 2019  22:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne tepelné spracovanie nástrojových ocelí pre prácu za studena

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na podrobné štúdium fyzikálno-metalurgickej podstaty javov, ktoré prebiehajú vo vybranej chróm-vanádovej ledeburitickej nástrojovej oceli počas kryogénneho spracovania pri použití rôznych teplotnečasových režimov tohto spracovania. V rámci projektu bude stanovený vplyv dôležitých premenných procesu, ako sú výška teploty austenitizácie, režimy popúšťania, teploty a doby výdrže na teplote kryogénneho spracovania na mikroštruktúru, tvrdosť, pevnosť v trojbodovom ohybe, lomovú húževnatosť a odolnosť proti opotrebeniu. Toto by malo viesť k možnosti lepšieho využitia potenciálu kryogénneho spracovania v prípadoch nástrojových ocelí. V projekte bude využité veľké množstvo experimentálnych technik, čo umožní dosiahnuť hlavný cieľ projektu – potvrdiť resp. vyvrátiť vedeckú hypotézu o možnom súčasnom zvýšení „protichodných“ materiálových vlastností ako tvrdosti a odolnosti proti opotrebeniu na jednej strane a húževnatosti na strane druhej vybranej Cr-V ledeburitickej ocele s využitím kryogénneho spracovania.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:APVV-16-0085
Stav projektu:Neschválený
Dátum začatia projektu:01. 07. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:12

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Jurči, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marián Drienovský, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Juraj Ďuricaspoluriešiteľ
prof. Ing. Peter Grgač, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matej Pašák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Ptačinová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Paulína Babincová, PhD.spoluriešiteľ