21. 8. 2019  20:20 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov.

Garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.KTZB SvF+421 (2) 59 274 634C 1407

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ