18. 7. 2019  7:35 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia procesu výroba, distribúcia a odber tepla na základeenergetického auditu budov.

Garant: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je zameraný na optimalizáciu procesu výroby, distribúcie a odberu pri zásobovaní budov teplom. Úlohou je definovať proces optimalizácie a to na úrovni zdroja, odovzdávacej stanice a tepelnej siete, ako aj v budove samotnej. Prostriedkom bude metóda energetického auditu ako technicko-ekonomické posúdenie jednotlivých racionalizačných energeticky úsporných opatrení na všetkých stupňoch prenosu tepla. Projekt špecifikuje kritériá a požiadavky obsiahnuté aj v novej Direktíve EÚ 2002/91/EC o Energetickej efektívnosti budov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:1/2144/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0