24. 10. 2020  20:12 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Medziodborové štúdium dizajn interaktívnych digitálnych médií.

Garant: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zmapovanie obsahu a skladby predmetov škôl pre návrh interaktívnych digitálnych médií (multimédií) v zahraničí, hlavne v krajinách EÚ. Zmapovanie možností pokrytia vyučovania požadovanej náplne pre štúdium multimédií na Slovenskej technickej univerzite, s dôrazom na Fakulty architektúry a Fakultu informatiky a informačných technológií. Porovnanie situácie u nás a v zahraničí, analýza potrieb a možností u nás (STU), návrh ideálnej modifikácie existujúcich predmetov a návrh na vybudovanie nových predmetov pre zriadenie predmetného štúdia (ako stanovenie si dlhodobého cieľa), návrh modifikácie predmetov z hľadiska reálnych možností (krátkodobé ciele). Vypracovanie profilu absolventa pre absolventov medziodborového štúdia (požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa pre uplatnenie v praxi) Dizajn interaktívnych digitálnych médií.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
3/3206/05
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0