23. 9. 2019  7:10 Zdenka
Akademický informační systém

Projekty


Umelecké formy v komunikačnom dizajne

Garant: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši principiálne koncipovaný model vysokoškolskej prípravy pre oblasť dizajnu (zameranie dizajn vizuálnej komunikácie a multimédií) na STU v Bratislave. Zapĺňa doposiaľ nepokrytú medzeru v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre oblasť komunikačného dizajnu s dôrazom na umeleckú tvorbu v kybernetickom priestore ( multimediálny dokument, grafický dizajn a videoart) a dopĺňa o sústavu študijných plánov o nový prvok integrácie umenia a techniky. Osobitnou úlohou je príprava učebnej látky teoretických predmetov na CD nosičoch (CD-ROM).
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:3/3253/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0