18. 6. 2019  21:34 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore Umelá inteligencia v SR.

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na tvorbu nových technológií výučby UI a učebných textov v odbore aplikovaná informatika resp. umelá inteligencia na VŠ v SR. Spolupracujúce pracoviská pokrývajú vysokoškolské aktivity v SR v oblasti umelej inteligencie ako dôležitej súčasti informatiky. Cieľom je vytvoriť a pripraviť e-kurzy v oblasti UI, výučbové prednášky pre Ing. štúdium na VŠ a e-výučbové texty pre PhD štúdium. V 2. a 3. roku sa projekt zameria na tvorbu a rozvoj výukových centier pre UI na spolupracujúcich pracoviskách. Výsledkom projektu budú Web študijné texty, učebné texty, infraštruktúra pre pedagogickú spoluprácu riešiteľov projektu s cieľom integrácie ľudského potenciálu v oblasti výučby UI v podmienkach slovenksých vysokých škôl.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:3/3135/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0