21. 10. 2019  7:06 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Nové formy vysokoškolského štúdia v odbore Umelá inteligencia v SR.

Garant: prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na tvorbu nových technológií výučby UI a učebných textov v odbore aplikovaná informatika resp. umelá inteligencia na VŠ v SR. Spolupracujúce pracoviská pokrývajú vysokoškolské aktivity v SR v oblasti umelej inteligencie ako dôležitej súčasti informatiky. Cieľom je vytvoriť a pripraviť e-kurzy v oblasti UI, výučbové prednášky pre Ing. štúdium na VŠ a e-výučbové texty pre PhD štúdium. V 2. a 3. roku sa projekt zameria na tvorbu a rozvoj výukových centier pre UI na spolupracujúcich pracoviskách. Výsledkom projektu budú Web študijné texty, učebné texty, infraštruktúra pre pedagogickú spoluprácu riešiteľov projektu s cieľom integrácie ľudského potenciálu v oblasti výučby UI v podmienkach slovenksých vysokých škôl.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:3/3135/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0