14. 12. 2019  20:09 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov.

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov.".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 771D112

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel