14. 12. 2019  0:15 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Sieť virtuálnych laboratórií pre riadenie reálnych systémov.

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je vybudovať sieť virtuálnych laboratórií spojených navzájom Internetom a umožňujúcim on-line prístup k virtuálnym a reálnym systémom a realizáciu teleexperimentov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Automatizované systémy riadenia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:3/3121/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0