19. 11. 2019  5:45 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza návrhových modelov a vplyvu stochastických javov pre stanovenie národných určujúcich parametrov

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Analýza návrhových modelov a vplyv stochastických javov na určenie "Národne definovaných parametrov" Eurokódov EN 1992 až EN 1997 a EN 1999 a následné porovnanie s platnými STN.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:APVT-20-015004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0