29. 2. 2020  4:49 Radomír
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch

Garant: Ing. Katarína Tóthová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Katarína Tóthová, PhD.KZEI SvF [ukončené]+421 (2) 32 888 271C 1715

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ