21. 10. 2019  22:50 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch

Garant: Ing. Katarína Tóthová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ získať informácie o správaní sa strát vody, hlavne únikov vody, o faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú a určiť možnosti ich objektívneho hodnotenia, sledovania a kontroly v procese zásobovania vodou.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:APVT-20-031804
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0