23. 10. 2020  0:09 Alojza
Akademický informační systém

Projekty


Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch

Garant: Ing. Katarína Tóthová, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt si kladie za cieľ získať informácie o správaní sa strát vody, hlavne únikov vody, o faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú a určiť možnosti ich objektívneho hodnotenia, sledovania a kontroly v procese zásobovania vodou.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:
APVT-20-031804
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0