21. 10. 2019  16:48 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Riadenie strát vody vo vodárenských distribučných systémoch

Garant: Ing. Katarína Tóthová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt si kladie za cieľ získať informácie o správaní sa strát vody, hlavne únikov vody, o faktoroch, ktoré ich ovplyvňujú a určiť možnosti ich objektívneho hodnotenia, sledovania a kontroly v procese zásobovania vodou.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:APVT-20-031804
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0