19. 8. 2019  8:06 Lýdia
Akademický informační systém

Projekty


Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina

Garant: prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vývoj chrómniklovej oteruvzdornej liatiny s prevažne austenitickou matricou so smerným zložením. Kvantifikovanie vplyvu hlavných legujúcich prvkov Ni, Mo a Mn na štruktúrnu charakteristiku liatiny s grafickým spracovaním zistených závislostí a využitím regresnej analýzy do semiempirických vzťahov. Sformulovanie komplexu teoretických a aplikačných aspektov obecne platných pre karbidické chrómové resp. chrómniklové liatiny legované 1 - 6 % Ni s prevažne austenitickou matricou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/2114/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 10. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.zodpovedný riešiteľ