18. 9. 2019  19:41 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Austenitická chrómniklová oteruvzdorná liatina

Garant: prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj chrómniklovej oteruvzdornej liatiny s prevažne austenitickou matricou so smerným zložením. Kvantifikovanie vplyvu hlavných legujúcich prvkov Ni, Mo a Mn na štruktúrnu charakteristiku liatiny s grafickým spracovaním zistených závislostí a využitím regresnej analýzy do semiempirických vzťahov. Sformulovanie komplexu teoretických a aplikačných aspektov obecne platných pre karbidické chrómové resp. chrómniklové liatiny legované 1 - 6 % Ni s prevažne austenitickou matricou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/2114/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. Ing. Marián Murgaš, PhD.zodpovedný riešiteľ