7. 12. 2019  2:04 Ambróz
Akademický informačný systém

Projekty


Nekonvenčná technológia výroby povlakov pre odliatky

Garant: prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Nekonvenčná technológia umožňuje vytvoriť špeciálne povlaky na odliatkoch v priebehu odlievania z kovovej zložky nástreku zlievárenskej formy. Vyžaduje analýzu vplyvu zloženia koloidných roztokov nástreku formy na komplex fyzikálnych a úžitkových parametrov vytvorených povrchových vrstiev, opísanie vplyvu prechodových štruktúr v hraničnej vrstve na mechanické vlastnosti spoja a tribologické vlastnosti povlaku. Bude nevyhnutnou mikroanalýza a rozbor štruktúr vzniknutých pri interakcii nástreku formy so základným kovom a termodynamických javov na rozhraní forma - povlak - tavenina.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/2074/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.zodpovedný riešiteľ