17. 10. 2019  17:37 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Stanovenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojov

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jedným z nových prístupov k hodnoteniu významnosti defektov vo zvarových konštrukciách je kritická analýza faktorov a podmienok spoľahlivej a bezpečnej prevádzky konštrukcie, v ktorej sa zistili defekty. Hranice prípustnosti defektov, odvodené z posúdenia konštrukcie pre daný účel môžu byť širšie, respektíve menej prísne. Uplatnením metód kritickej analýzy sa dajú tieto hranice posúdiť, ako ešte vyhovujúce pre dané podmienky. Cieľom je spracovanie hraníc prípustnosti defektov v tavných zvarových spojoch s hrúbkou nad 10 mm, pre kritické ocele na tlakové nádoby a konštrukcie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikace projektu:1/2068/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ