21. 10. 2019  23:03 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Stanovenie prípustnosti defektov v tavných zvarových spojov

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedným z nových prístupov k hodnoteniu významnosti defektov vo zvarových konštrukciách je kritická analýza faktorov a podmienok spoľahlivej a bezpečnej prevádzky konštrukcie, v ktorej sa zistili defekty. Hranice prípustnosti defektov, odvodené z posúdenia konštrukcie pre daný účel môžu byť širšie, respektíve menej prísne. Uplatnením metód kritickej analýzy sa dajú tieto hranice posúdiť, ako ešte vyhovujúce pre dané podmienky. Cieľom je spracovanie hraníc prípustnosti defektov v tavných zvarových spojoch s hrúbkou nad 10 mm, pre kritické ocele na tlakové nádoby a konštrukcie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:1/2068/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.zodpovedný riešiteľ