4. 7. 2020  4:05 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácie

Garant: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V technike elektrických pohonov existuje trieda systémov riadenia s hlavnou vlastnosťou, ktorá je presnosť pohybu. K nej môžeme zaradiť pohony optických objektov, transporty filmov a magnetických pások, centrifúgy a pod. Hlavným princípom riadenia takýchto pohonov je fázový princíp. Tento princíp je postavený na tom, že odchýlka riadenia je fázovým posunom medzi frekvenčným signálom zadania a frekvenčným signálom zo snímača pohybu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:
Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie (MTF)
Identifikace projektu:
1/2055/05
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.zodpovedný riešiteľ