19. 9. 2019  0:33 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska

Garant: Ing. Peter Ončák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je výskum súčasného stavu využívania projektového manažmentu na Slovensku v oblasti verejného i súkromného sektoru. Zámerom výskumu je podrobnejšie zmapovať stav a prekážky jeho ďalšieho rozvoja. Analyzovať rozsah uplatňovania programových systémov pre podporu projektového manažmentu. Pri výskume použiť metodiky uplatňované vo vyspelých štátoch z dôvodu možnosti porovnania s poprednými štátmi.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Identifikácia projektu:1/2578/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Peter Ončákzodpovedný riešiteľ