4. 7. 2020  3:17 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Dominantné determinanty inžinierskej pedagogiky a jej úlohy po vstupe Slovenska do EÚ

Garant: prof. Ing. Dušan Driensky, PhD.


Základní informace   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na výskum súčasného stavu inžinierskej pedagogiky a na dopracovanie jej teoretických základov tak, aby boli kompatibilné s hraničnými vednými odbormi. Predmetom skúmania sú ciele a obsah, ale aj formy, metódy a materiálne vyučovacie prostriedky, ktoré sú pre ňu špecifické. riešenie sa bude opierať o základy pedagogiky a psychológie a hlavne o empiricky získané a overené poznatky.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracoviště:
Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)
Identifikace projektu:1/2531/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva