14. 11. 2019  20:43 Irma
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.UVPT MTF, ext SjF+421 908 674 112NC 210
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Matúš Beňo, PhD.UVPT MTF+421 908 674 128NC 115
Mgr. Lucia Bónová, PhD.UVPT MTF757NC 210
Ing. Marcel Meško, Ph.D.UMAT MTF [vyňatie]+421 908 674 089NC 303
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 115NC 212
Ing. Martin MuškaUVPT MTF, ext UPIM MTF+421 908 674 111NC 103
Ing. Pavol Noga, PhD.UVPT MTF+421 908 674 112NC 210

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ