12. 11. 2019  8:02 Svätopluk
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium vplyvu urýchlených iónov na atomárnu a elektrónovú štruktúru ultratenkých 2D heterosystémov pre elektronické aplikácie

Garant: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Neustála miniaturizácia elektroniky na báze kremíka a súčasný výskum grafénu viedli k výrobe atomárne tenkých dvojrozmerných polovodičov. Kombináciou polovodičových 2D dichalkogenidov prechodových kovov (TMDC) s inými 2D materiálmi ako je vodivý grafén a hexagonálny nitrid bóru (h-BN), ktorý je izolantom, je možné vytvoriť ultratenké polovodičové súčiastky, vrátane tranzistorov riadených poľom (FET). Keďže takáto elektronika má nízku spotrebu energie, nízku hmotnosť a je mechanicky mimoriadne pevná, očakáva sa jej významné používanie okrem iného na orbitálnych staniciach, kozmických lodiach a v lietadlách. Takéto aplikácie sú však podmienené znalosťami o pôsobení ionizujúceho žiarenia na zmenu ich vlastností. Doteraz takéto informácie pre 2D TMDC nanovrstvy neboli systematicky skúmané. Projekt je venovaný štúdiu zmien vyvolaných ožarovaním iónovým zväzkom v nanovrstvách h–BN, MoSe2, WSe2, MoS2 a WS2. Vzorky budú ožarované urýchlenými protónmi, iónmi hélia a iónmi ťažkých prvkov v širokom rozsahu energií od desiatok keV do desiatok MeV, pri rôznych dávkach. Atomárne a elektrónové štrukturálne zmeny budú analyzované pomocou TEM s atomárnym rozlíšením, AFM, Ramanovej spektroskopie a pomocou elektrických meraní.
Druh projektu:APVV - Všeobecná výzva ()
Pracoviště:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikace projektu:APVV-16-0500
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 07. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spolurišiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ