27. 6. 2019  12:03 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


Polyazaheterocykly a ich kyslíkové analógy. Ekologicky vhodnejšie syntézy, supramolekulárna štruktúra, biologicko ? fyzikálne vlastnosti.

Garant: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom navrhovaného projektu je príprava nových aromatických polyazaheterocyklov na báze triazínov, dihydropyridínov, pyrimidínov, chinolínov a chinazolínov s prikondenzovaným ďalším aromatickým alebo nasýteným cyklom. V počiatočnom štádiu projektu bude venovaná najväčšia pozornosť príprave nových prekurzorov citovaných heterocyklov ekologicky vhodnejšími a modernejšími metódami. V ďalšej časti budú tieto prekurzory využité v cyklizačných a cyklokondenzačných reakciach na prípravu cieľových zlúčenín. Derivatizáciou novopripravených heterocyklov zavedenín cukornatej alebo inej hydrofilnej zložky sa bude sledovať zvýšenie rozpustnosti zlúčenín vo vode a ich lepšia biologická aplikácia. Pozornosť sa bude venovať fyzikálnochemickým a spektrálnym charakteristikám v ich väzbe na röntgeno-štrukturálnu analýzu a supramolekulovú chémiu s využitím kvantovochemických výpočtov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2448/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0