22. 9. 2019  3:47 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Učebnica APLIKOVANÁ MOLEKULOVÁ SPEKTROSKOPIA.

Garant: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie učebnice ?Aplikovaná molekulová spektroskopia? pre potreby študentov viacerých nových študijných programov II. a III. stupňa, ako aj pracovníkov vysokých skôl, výskumných ústavov, inšpekčných laboratórií a pracovníkov praxe, ako aj pre potreby postgraduálneho a dištančného vzdelávania zahrňujúca najnovšie poznatky jednotlivých spektrometrických metód za účelom zosumarizovania tabelovaných dát a prehľadného opisu moderných metód najefektívnejšej identifikácie a štruktúrnej diagnostiky neznámej anorganickej alebo organickej zlúčeniny aj s využitím počítačovej techniky a medzinárodnými normami stanovených metodík.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:3/3161/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0