14. 7. 2020  8:47 Kamil
Akademický informační systém

Projekty


Učebnica APLIKOVANÁ MOLEKULOVÁ SPEKTROSKOPIA.

Garant: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vytvorenie učebnice ?Aplikovaná molekulová spektroskopia? pre potreby študentov viacerých nových študijných programov II. a III. stupňa, ako aj pracovníkov vysokých skôl, výskumných ústavov, inšpekčných laboratórií a pracovníkov praxe, ako aj pre potreby postgraduálneho a dištančného vzdelávania zahrňujúca najnovšie poznatky jednotlivých spektrometrických metód za účelom zosumarizovania tabelovaných dát a prehľadného opisu moderných metód najefektívnejšej identifikácie a štruktúrnej diagnostiky neznámej anorganickej alebo organickej zlúčeniny aj s využitím počítačovej techniky a medzinárodnými normami stanovených metodík.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:
3/3161/05
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0