14. 12. 2019  20:00 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Projekty


Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín.

Garant: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Monitoring výskytu biogénnych amínov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu. Sledovanie vplyvu modelových podmienok (teplota, pH, koncentrácia NaCl a NaNO3, konzervačné látky) na rast a produkciu biogénnych amínov kontaminujúcou mikroflórou a štartovacími kultúrami. Sledovanie inhibičného účinku probiotických baktérií a štartovacích kultúr na kontaminujúcu mikroflóru pochádzajúcu zo vstupných surovín stanovením biogénnych amínov a organických kyselín. Výber vhodných štartovacích kultúr a baktérií využívaných v mliekarenskej technológii a pri výrobe tepelne neopracovaných mäsových výrobkov s minimálnou produkciou biogénnych amínov a produkciou bakteriocínov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:1/3546/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0