9. 12. 2019  14:18 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín.

Garant: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.OPT ÚPV FCHPTSB, 5.posch. 552

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ