28. 5. 2020  10:14 Viliam
Akademický informačný systém

Projekty


Monitorovanie a prevencia tvorby biogénnych amínov v súvislosti so zabezpečením kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín.

Garant: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Monitoring výskytu biogénnych amínov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu. Sledovanie vplyvu modelových podmienok (teplota, pH, koncentrácia NaCl a NaNO3, konzervačné látky) na rast a produkciu biogénnych amínov kontaminujúcou mikroflórou a štartovacími kultúrami. Sledovanie inhibičného účinku probiotických baktérií a štartovacích kultúr na kontaminujúcu mikroflóru pochádzajúcu zo vstupných surovín stanovením biogénnych amínov a organických kyselín. Výber vhodných štartovacích kultúr a baktérií využívaných v mliekarenskej technológii a pri výrobe tepelne neopracovaných mäsových výrobkov s minimálnou produkciou biogénnych amínov a produkciou bakteriocínov.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/3546/06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0