13. 12. 2019  17:13 Lucia
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza a vlastnosti nových potenciálne biologicky aktívnych heterocyklických zlúčenín využiteľných v supramolekulárnej chémii a nanotechnológiách.

Garant: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium a optimalizácia nových syntetických metód pri príprave analógov prírodných kondenzovaných aromatických mono- a polyazaheterocyklických zlúčenín s prikondenzovaným ďaľším kyslík, síru, selén alebo dusík obsahujúcim aromatickým alebo nasýteným cyklom. Príprava prekurzorov citovaných heterocyklov z ich nitro a aminoderivátov, imidoylchloridov , imidoyl a amidinoylizotiokyanátov. Využitie nových prekurzorov v cyklizačných a cyklokondenzačných reakciach na prípravu cieľových zlúčenín. Derivatizácia novopripravených heterocyklických zlúčenín zavedením cukornatej resp. inej hydrofilnej zložky sledujúca zlepšenie rozpustnosti daných zlúčenín, čo umožní ich efektívnejšiu biologickú aplikáciu. Štúdium fyzikálnochemických vlastností a spektrálnych charakteristík cieľových zlúčenín vo väzbe na ich röntgenovú štrukturálnu analýzu, supramolekulovú chémiu s využitím kvantovochemických výpočtov.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:APVT-20-007304
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0