17. 10. 2019  14:51 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Katalyzátory pre chemické špeciality.

Garant: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vývoj katalyzátorov a katalytických postupov na selektívnu prípravu dusíkatých a kyslíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. Štúdium je orientované na priemyselne významné látky, aromatické amíny a diamíny, ich N- a C- substituované deriváty, oxímy, epoxy-, hydroxy- a karbonylové deriváty. Aplikujú sa perspektívne ekologicky prijateľné postupy, založené hlavne na priamej hydroxylácii, epoxidácii a aminácii látok v parnej fáze, oxidácii a oxidačnej kondenzácii amínov a hydrogenácii aromatických nitrozlúčenín.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2459/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0