14. 10. 2019  3:38 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Katalyzátory pre chemické špeciality.

Garant: prof. Ing. Milan Hronec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vývoj katalyzátorov a katalytických postupov na selektívnu prípravu dusíkatých a kyslíkatých zlúčenín a ich prekurzorov. Štúdium je orientované na priemyselne významné látky, aromatické amíny a diamíny, ich N- a C- substituované deriváty, oxímy, epoxy-, hydroxy- a karbonylové deriváty. Aplikujú sa perspektívne ekologicky prijateľné postupy, založené hlavne na priamej hydroxylácii, epoxidácii a aminácii látok v parnej fáze, oxidácii a oxidačnej kondenzácii amínov a hydrogenácii aromatických nitrozlúčenín.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/2459/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0