15. 10. 2019  23:42 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Problémy optimálneho riadenia tvaru a rozmerov elastických a viskoelastických konštrukcií (steny, dosky, škrupiny), vytvorených z kompozitných materiálov s uvážením nelineárnych fyzikálnych vlastností materiálov a jednostranných okrajových podmienok súvisiacich s rôznymi typmi prekážok (mechanické, fyzikálne, singulárne jednostranné väzby). Diskretizácia a numerická interpretácia riešenia problému. Zostavenie počítačových programov pre numerickú analýzu konštrukcií. Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu reálnych konštrukcií v nadväznosti na platné i pripravované normy pre projektovanie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:1/3312/06
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0