18. 9. 2019  19:46 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu konštrukcií s jednostrannými väzbami s uvážením nelineárnych vlastností materiálov

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Problémy optimálneho riadenia tvaru a rozmerov elastických a viskoelastických konštrukcií (steny, dosky, škrupiny), vytvorených z kompozitných materiálov s uvážením nelineárnych fyzikálnych vlastností materiálov a jednostranných okrajových podmienok súvisiacich s rôznymi typmi prekážok (mechanické, fyzikálne, singulárne jednostranné väzby). Diskretizácia a numerická interpretácia riešenia problému. Zostavenie počítačových programov pre numerickú analýzu konštrukcií. Aplikácia aspektov spoľahlivosti a životnosti v optimálnom návrhu reálnych konštrukcií v nadväznosti na platné i pripravované normy pre projektovanie.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:1/3312/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0