19. 9. 2020  11:13 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


   
Pracovníci
      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
OFCh ÚFCHCHF FCHPT, ext UIBE MTF+421 (2) 59 325 530
268, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ