22. 9. 2019  16:33 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály ? fyzikálnochemické metódy štúdia ich vlastností

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Náplňou vedeckého projektu je rozvoj metód štúdia materiálov a ich použitie na reálne sústavy. Ťažisko experimentálnych prác bude spočívať v meraní kinetiky procesov vykazujúcich indukčnú periódu, a to najmä termooxidácie materiálov a fázových prechodov, termoanalytickými metódami. Objektmi štúdia budú hlavne polyméry stabilizované i nestabilizované, ako aj iné materiály. Meraním reziduálnej termooxidačnej stability sa stanoví ekvivalencia medzi zrýchlenými testami starnutia a prirodzeným starnutím materiálov a metóda sa bude aplikovať na predikciu životnosti materiálov v extrémnych podmienkach, napr. v automobilovom priemysle alebo atómových elektrárňach. Experimentálne výsledky budú interpretované pomocou teoretických modelov zahŕňajúcich kinetiku, termodynamiku a štatistickú termodynamiku procesov za implementácie moderného matematickéhoaparátu, a to teórie fraktálov a neurónových sietí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/3567/06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0