17. 10. 2019  18:43 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie.

Garant: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na návrh, konštrukciu a praktické overenie stavebnice digitálneho rádiologického systému novej generácie: s energetickou separáciou detegovaných fotónov, s rtg zdrojom s malým ohniskom (rádove 10 um), automaticky riadeným polohovaním umožňujúcim skenovanie a tomografiu. Súčasťou riešenia je užívateľské softvérové vybavenie na zber a spracovanie dát, zobrazenie rtg snímok. Matematické rutiny umožňujú tomografickú rekonštrukciu, filtrácie dát a úpravu finálneho obrazu. Detekčná jednotka na báze monolitických GaAs rtg snímačov s priamou konverziou (perióda 250 um resp. menej) pracuje v tzv. kvantovom režime. Súčasťou stavebnice je rtg zdroj vybavený kolimátorom, filtrami a štrbinovou automaticky nastaviteľnou štrbinovou uzávierkou.Stavebnica umožní realizovať zabudované aj prenosné modifikovateľné zákaznícke rádiologické systémy.
Druh projektu:APVV ()
Pracoviště:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikace projektu:APVV-99-P06305
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0