23. 10. 2019  9:41 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU

Garant: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Dlhodobým zámerom STU v Bratislave je upevniť pozíciu univerzity v európskom výskumnom priestore, zlepšiť výskumnú infraštruktúru a modernizovať priestorovú infraštruktúru. Projekt vytvára priestor pre bezprostrednú spoluprácu s medzinárodnou hospodárskou praxou, čo umožni zefektívnenie transferu vedeckých poznatkov do praxe a vznik nových a rozširovanie súčasných medzinárodných partnerstiev
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Identifikácia projektu:20161209141117010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:27
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:27

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Ivona Černičková, PhD.spoluriešiteľ
Dr.-Ing. Marcela Pekarčíkováspoluriešiteľ
RNDr. Pavol Priputen, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Dobrovodský, CSc.spoluriešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Ingrida Bajčičáková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Beňo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Pavol Bezák, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Bohovičová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Lucia Bónová, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Matúš Dubecký, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Juraj Halandaspoluriešiteľ
Ing. Radoslav Halgaš, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Filip Holka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Marcel Meško, Ph.D.spoluriešiteľ
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčíkspoluriešiteľ
Ing. Martin Muškaspoluriešiteľ
Ing. Pavol Noga, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Iveta Padáčováadministrátor na UVPT
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.spoluriešiteľ
RNDr. Martin Šulka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Vaňa, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Anna Závacká, PhD.spoluriešiteľ