19. 7. 2019  12:10 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Zvýšenie efektívnosti a spoľahlivosti prefabrikovaných betónových prvkov

Garant: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci navrhovania betónových konštrukcií sa stále častejšie požaduje vyššia pevnosť a trvanlivosť betónu a z neho vyrobených nosných prvkov. Tento trend sa ešte výraznejšie prejavuje u montovaných konštrukcií, kde vlastná tiaž prvkov má významnú úlohu. Použitím vysokohodnotného betónu na výrobu prefabrikátov je možné splniť oba sledované ciele.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Identifikácia projektu:APVT-20-P03905
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0