22. 11. 2019  22:36 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Polymérne nanokompozitné materiály na báze polyolefínov, uhlíkových nanotrubičiek a vrstevnatých anorganických plnív.

Garant: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vývoj technológie prípravy polymérnych nanokompozitov na báze polyolefínov a vrstevnatých anorganických plnív v tavenine. Preskúmanie vplyvu fyzikálnych a chemických charakteristík vybraných typov reaktívnych modifikátorov na štruktúru plnív (stupeň interkalácie/exfoliácie), dispergáciu plniva v polymérnej matrici a charakter interakcií na medzifázovom rozhraní plnivo/modifikátor a modifikátor/polymér. Optimalizácia technologických podmienok reaktívneho spracovania s cieľom dosiahnutia maximálneho stupňa dispergácie plniva v polymérnej matrici. Systematizácia poznatkov o komplexom vplyve modifikátora a technologických podmienok reaktívneho spracovania na štruktúru a fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych nanokompozitov. Vplyv fyzikálno-chemickej modifikácie prostredníctvom povrchovej úpravy plazmou za účelom hydrofilizácie polymérnej matrice a zvýšenia adhézie modifikátora s povrchom nanoplnív.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2110/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0