14. 10. 2019  16:03 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie metód dolovania dát na ziskanie vzťahov medzi medicínskmi parametrami, ktoré vplývajú na koronárnu chorobu srdca

Garant: Ing. Andrea Némethová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt má za cieľ inovatívne riešiť problematiku podpory rozhodovania pri určení terapie vplývajúcej na výslednú prognózu pacienta s ischemickou chorobou srdca. Metódy dolovania dát a umelej inteligencie navrhované pre riešenie projektu sú na medzinárodnej úrovni veľmi aktuálne a trend ich aplikácie do oblasti medicíny stále rastie. Potreba práce s veľkým množstvom dát v oblasti medicíny je v súčasnosti veľmi opodstatnená a má rastúcu tendenciu, pretože sa uchovávajú veľké množstvá údajov o pacientoch, ktorých potenciál nie je plne využitý. Problematika získavania znalostí z dát v oblasti medicíny nie je spracovaná na úroveň, kedy by sa tieto metódy aplikovali v bežnej praxi. Preto si predkladaný projekt kladie za cieľ navrhnúť a vytvoriť metodiku riešiacu spomínanú problematiku a podľa nej vyvinúť systém vhodný na aplikovanie do medicínskej praxe.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Andrea Némethová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Ing. Martin Némethspoluriešiteľ