May 25, 2019   1:58 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Stanovenie kriteriálneho opotrebovania polguľových fréz

Supervisor: Ing. Rudolf Zaujec, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt je zameraný na riešenie hraničného opotrebovania polguľových fréz, ktoré sú predovšetkým určené na obrábanie rôznych tvarových plôch a dokončovacie operácie pri frézovaní. V súčasnom stave poznania nie je stanovené dané kritérium pre tieto typy fréz a preto by jeho určenie vychádzalo z dvoch základných princípov. Prvá metóda by pozostávala zo stanovenia kriteriálneho opotrebovania na základe požadovanej drsnosti povrchu, ktorá bude meraná pomocou Surtronic 3+ Taylor Hobson. Ďalší navrhovaný princíp by určil hraničné opotrebovanie na základe presnosti obrobenéhbo povrchu, ktorá by bola stanovená zo straty priemeru nástroja na základe hodnôt z laserovej sondy Blum. Opotrebovanie chrbta bude figurovať ako porovnávacia veličina pri obidvoch použitých princípoch. Na dané meranie využijeme meracie zariadenie Zoller Genius 3. Všetky experimenty sa uskutočnia na 5osovom frézovacom stroji DMU 85 Monoblock v dvoch situáciách korpírovacieho frézovania - stúpanie a klesanie.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Rudolf Zaujec, PhD.zodpovedný riešiteľ