May 23, 2019   4:48 p.m. Želmíra
Academic information system

Projects


Numerická a experimentálna analýzy tvorby zvarových spojov vysokopevnej ocele L-IP a zliatiny AlMg4,5 pevnolátkovým laserom

Supervisor: Ing. Máté Nagy


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavným cieľom projektu je vyhotovenie kvalitatívne vyhovujúcich tupých a preplátovaných zvarových spojov kombinácie nevytvrditeľnej hliníkovej zliatiny s vysokopevnou oceľou typu L-IP (lightweight steel with induced plasticity) s vysokým obsahom mangánu pevnolátkovým Nd:YAG laserom. Počas realizácie numerických experimentov budú vytvorené parametrické simulačné modely pre jednotlivé typy zvarových spojov. Termofyzikálne vlastnosti materiálov budú experimentálne namerané v termofyzikálnom laboratóriu, resp. vypočítané pomocou softvéru JMatPro. Výstupom z numerických analýz bude rozloženie teplôt, napätí a deformácií, posúdením ktorých bude možné navrhnúť parametre pre úvodné experimenty tvorby vybraných typov zvarových spojov. Príprava, realizácia a vyhodnotenie kvality experimentálnych zvarov sa uskutoční v spolupráci ústavov UIAM, UVTE a UMAT. Získané výstupy z experimentálneho zvárania poslúžia pre verifikáciu numerických simulácií, stanovenie vplyvu jednotlivých parametrov zvárania na mikroštruktúru a vlastnosti zvarových spojov a návrhu okna zvariteľnosti pre tupé a preplátované zvarové spoje kombinácie vysokopevnej ocele L-IP s Al zliatinou EN AW 5083-H111.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Ing. Máté Nagyzodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministrátor