13. 11. 2019  23:51 Stanislav
Akademický informační systém

Projekty


Opracovanie papiera a materiálov na báze celulózových vlákien v atmosferickej plazme a modifikácia povrchových vlastností.

Garant: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Príprava a modifikácia vlastností tenkých vrstiev na papieri a plošných materiáloch na báze celulózových vlákien, s cieľom zlepšenia ich funkčnosti, kvality, spevnenia, stabilizácie a ochrany. Modifikácia/predúprava papiera pomocou atmosferického bariérového výboja priamo v aktívnej zóne plazmy reaktívneho plynu, resp. následne očkovaním a/alebo UV vytvrdzovaním. Hydrofobizácia papiera pomocou UV vytvrdzovateľných polymérov na báze siloxánov, akrylátov, vodorozpustných polymérov a ich nenasýtených derivátov. Štúdium výsledných povrchových vlastností papiera, výslednej pevnosti, adhézie vrstiev, optických a permeačných bariérových vlastností.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:1/2454/05
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0