20. 6. 2019  13:09 Valéria
Akademický informační systém

Projekty


Meranie minimálnej iniciačnej energie plynov a prachov

Garant: Ing. Denisa Pangrácová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt bude zameraný na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice na meranie minimálnej iniciačnej energie priemyselných a potravinárskych prachov, ako aj na štúdium charakteristík prachov s dôrazom na ich horľavosť a výbušnosť. Prípadné finančné prostriedky by sa využili na nákup častí, ktoré sa využijú na zostrojenie modifikovanej Hartmanovej trubice, ktoré významne prispejú ku komplexnejšiemu štúdiu problematiky požiarnej bezpečnosti.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 03. 2017
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministrátor
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.riešiteľ
Ing. Denisa Pangrácovázodpovedný riešiteľ