May 24, 2019   6:09 a.m. Ela
Academic information system

Projects


Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS7

Supervisor: Ing. Gennadii Samsonov


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie vlastností a dynamických charakteristík Smithovho regulátory pre jeho realizáciu v systéme PCS7 v.8.1. pre dynamické objekty riadenia s veľkým dopravným oneskorením. Hlavnou úlohou projektu je návrh regulátora s požadovanou kvalitou riadenia a uvažovaním vlastností objektov riadenia a operačného systému PCS7 v.8.1
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Gennadii Samsonovzodpovedný riešiteľ