17. 10. 2019  7:15 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a realizácia Smithovho regulátora pre distribuovaný riadiaci systém PCS7

Garant: Ing. Gennadii Samsonov


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na skúmanie vlastností a dynamických charakteristík Smithovho regulátory pre jeho realizáciu v systéme PCS7 v.8.1. pre dynamické objekty riadenia s veľkým dopravným oneskorením. Hlavnou úlohou projektu je návrh regulátora s požadovanou kvalitou riadenia a uvažovaním vlastností objektov riadenia a operačného systému PCS7 v.8.1
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Gennadii Samsonovzodpovedný riešiteľ