Oct 20, 2019   1:52 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.0

Supervisor: Ing. Martin Neštický, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predkladaný projekt sa zameriava na štúdium procesnej úrovne laboratórneho zariadenia hybridného výrobného systému. Pri vykonávaní výskumu v rámci konceptu Industry 4.0 je nevyhnutná dostatočná znalosť technologického zariadenia, na ktorom sa bude výskum aplikovať. Hybridný výrobný systém je vybavený modernými riadiacimi prostriedkami a umožňuje nasadenie a testovanie mnohých princípov riadenia v rámci konceptu Industry 4.0. Zberom, analýzou a vhodnou prezentáciu informácii na technologickej úrovni chceme dosiahnuť aby práca s predmetným zariadeným bola rýchlejšia, efektívnejšia a šetrila prostriedky každého výskumníka. Riešením projektu chceme taktiež dosiahnuť bezproblémový chod celého predmetného zariadenia a tak využiť jeho úplný potenciál, znížiť frekvenciu výskytu chýb na zariadení, vyriešiť komunikáciu a navrhnúť metódu pre zber údajov.
Kind of project:Mladý výskumník ()
Department:Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Project status:Successfully completed
Project start date :22. 03. 2017
Project close date:31. 12. 2017
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:2

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ