14. 10. 2019  23:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium procesnej úrovne hybridných výrobných systémov v rámci konceptu Industry 4.0

Garant: Ing. Martin Neštický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zameriava na štúdium procesnej úrovne laboratórneho zariadenia hybridného výrobného systému. Pri vykonávaní výskumu v rámci konceptu Industry 4.0 je nevyhnutná dostatočná znalosť technologického zariadenia, na ktorom sa bude výskum aplikovať. Hybridný výrobný systém je vybavený modernými riadiacimi prostriedkami a umožňuje nasadenie a testovanie mnohých princípov riadenia v rámci konceptu Industry 4.0. Zberom, analýzou a vhodnou prezentáciu informácii na technologickej úrovni chceme dosiahnuť aby práca s predmetným zariadeným bola rýchlejšia, efektívnejšia a šetrila prostriedky každého výskumníka. Riešením projektu chceme taktiež dosiahnuť bezproblémový chod celého predmetného zariadenia a tak využiť jeho úplný potenciál, znížiť frekvenciu výskytu chýb na zariadení, vyriešiť komunikáciu a navrhnúť metódu pre zber údajov.
Druh projektu:Mladý výskumník ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:22. 03. 2017
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministrátor
Ing. Martin Neštický, PhD.zodpovedný riešiteľ